ટૅગ્સ

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


1] ફરી એ ગેંગ ઓફ વાસેપુર ત્રાટકી o_O 🙂 ફેન્ટસી , થ્રિલ , ટ્વિસ્ટ & ટેલ , પરીકથા જેવું અત્યંત રિચ પ્રોડક્શન , ફિલ્મો’ને પણ ટકકર મારે તેવી શાર્પ સ્પેશીયલ ઈફેક્ટસ , વૈવિધ્ય’ની વૈવિધ્ય ઘાત થાય તેવા પાત્રો’ની વણઝાર અને તેમાં વર્ષો’માં જ કયારેક મેળ પડે તેવી આલાતરીન અને અફલાતુન સ્ટાર’કાસ્ટ અને આ બધાનાં પણ રાજા તથા રાણી એટલે ક્લાસિક સ્ટોરી અને ક્લાસ સ્ક્રીન’પ્લે !

2] In The Moments સીરીઝ’ની શરૂઆત જ આ ટીવી સીરીઝ’ને ખાસ દંડવત પ્રણામ કરવા માટે જ થયેલી , ખાસ તો એ ક્ષણો અને સંવાદો મારા બ્લોગ’માં કોતરાઈ જાય માટે [ દિલો’દિમાગમાં તો કોતરાઈ જ ગયા છે ! ]

First Two Episodes are featured today [ Next 3 episodes in next post ]

For Early Installments of previous year , Click here .


Episode 1 : The Wars to come [ Me : 8 to 8.5 / 10 ]


1a 1b

Witch ( to Young Cersei ) : Everybody wants to know their future until they know their future .


2a 2b 2c 2d


3


4a 4b


5

Daenerys : The Sons of Harpy ?

5a


6

Jon Snow : You are not cold my lady ? Melisandre : Never . . . . Feel .


7


8


9


Tyrion : Eunuch , Spider , The Master of whisperers . . .

Varys : Imp , Half-Man . . .

10a

Tyrion : A drunken dwarf will never be the savior of the seven kingdoms .

Varys : I don’t believe in saviors . I believe men of talent have a part to play in the war to come .

10b

Varys : A Monarch who can intimidate the high lords & inspire the people . A Ruler loved by millions with a powerful army & the right family name .

Tyrion : Good Luck finding him .

Varys : Who said anything abouthim?

10c


11a 11b 11c


Jon : I think you’re making a terrible mistake .

12

Mance Rayder : The freedom to make my own mistakes was all i ever wanted .


13


Episode 2The House of Black and White [ Me : 8.5 / 10 ]


1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g


Petyr Baelish : You are becoming an observant young lady .

Sansa : My mother used to say : dark wings , dark words !

2Brienne : Ready the horses . Pod : We only have one horse .

Brienne  : Find more .

2a– – – – –

3a 3b


4a

Bronn : Return from where ? Jaimeas far south as south goes .

4b


5a 5b 5c


6a

Daario Naharis : Someone who’s forgotten fear has forgotten how to hide . Fear is useful that way !

6b


7a

Tyrion : There’s a bug .

Varys : Yes , Best be careful . you might accidentally consume some solid food .

7b

Tyrion : She wanted me to leave king’s landing . she begged me . i wouldn’t go !

Varys : why ? Tyrion : ’cause i liked it . Power even as a servant .

7c


8


9a 9b 9c

Jon Snow . . . Jon Snow . . .

Jon Snow . . . Jon Snow . . .


Arya : Well , Who are you then ?

10c

Jaqen H’ghar : No one . . . & that is who a girl must become .

10d


Daenerys : . . . Drogon [ It’s back with bang ! ]

11a 11b 11c 11d