મરીઝ – એક તરબતર ઘટના

સૌજન્ય : સુરતીઊંધિયું

Advertisements

1 thought on “Mrugeshbhai Shah”

  1. પિંગબેક: Mrugeshbhai Shah | crthakrar

તમે શું માનો છો ? જરા કહેશો . . !

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s