ટૅગ્સ

, , , , , , , , , , , , , ,

5 Directors . . . 5 Different Visions . . . 5 Awesome Short Films . . . Just for you , for Us . . . By Anurag Kashyap‘s Productions , under the PROJECT ,

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

India is Visual Journey

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Anurag Kashyap Talking about His Directors & Short films .

Among all 5 Short films , Below are given as per my Ratings / Liking .

Earlier Series of Short Films : [ 1 ] & [ 2 ]

E n j o y 🙂

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

કાં તો વાસ્તવિકતા તમારી સાથે રમુજ કરે છે અથવા તો તમે રમુજી વાસ્તવિકતા બની જાવ છો . . . વાસ્તવિકતા એટલે ? . . . એ કે જેને જોઈ મોં બંધ અને આંખો ખુલી રહી જાય . . . આંખોમાં જોયેલા સપનાઓ નિંદરમાં આવવા લાગે અને નીંદર ઉડાડી જાય . . . જાણે અજાણે . . રોજ બરોજની ઘટ’માળ’ સમું જીવાતું જીવન ક્યાંક આપણા જ ” માળ ” ધ્વંસ તો નથી કરતુ ને ?. . . ક્યારેક તે જ જીવનની એક અનોખી બાજુ આપણી સામે આવીને આપણને જીવનની અમુલ્યતાનું ભાન કરાવી જાય . . . ક્યારેક તે જ જીવન ઘડીયાળના કાંટાની જેમ ધીમે ધીમે આપણો દમ કાઢતું જાય અને કયારેક તે જ વર્ષોનો ધીમા ઘાટે ઘડાયેલો ઈતિહાસ સર્જી નાખે છે . . . તળાવોં અને હરિયાળા ખાડાઓવાળા મેદાનોની જગ્યાએ ખાડાઓવાળા રસ્તાઓ અને ધુમાડા ઓકતા શહેર આવી જાય . . . તો આખરે જિંદગી છે શું ? સંઘર્ષ છે શું ? શહેર શું છે ? ગામડાઓ શું છે ? . . . શાંતિ શું છે અને ક્રાંતિ શું છે ? ખરેખર આપણે બીબાઢાળ થતા જઈએ છીએ કે તે બીબું આપણે જ ઘડ્યું હતું ?

આ જ બધા ચીલા”ચાલુ” વિચારો મને “ચાલુ” ‘ફીલ‘મે આવ્યા અને મેં તમારી માથે ” ફિલ ” કરાવવા થોપી બેસાડ્યા અને તેમ કરીને તમને આ ઝક્કાસ શોર્ટ ફિલ્મ્સ જોવડાવવા બેસાડ્યા .

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Summary of all Short Films are sourced from Viocom18Movies

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

A spirited independent single mother struggles on a daily basis to provide a comfortable life to her son and herself. She runs a small Internet cafe in Patiala, Punjab for a living, and is an Internet user herself. The film highlights a phase in her life when love comes knocking on her door. If only its timing was right!

વાસ્તવિકતા તમારી સાથે રમુજ કરે છે કે તમે વાસ્તવિકતા સાથે . . .

वो तो जैसी जिसकी सोच – ” प पु बाघा “

1} Moi Marjaani – Directed by Anubhuti Kashyap { Anurag’s Sister}

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

The film is a sequence of montages that shows four different people making tea in a tea shop. A ten year old boy selling tea in Bombay at the Gateway Of India, An 18 year old girl with her tea shop in a mid level town, A 19 year old Kashmiri lad in a Barrista and An 80 year old man’s tea shop in a busy Kerala bus stand.

Through a series of sensuous shots that celebrate the process of making tea and everything that goes into it, and a series of painted graphics that recreate their thoughts, we get four different points of view of life. That of an innocent 10 year old who has escaped a violent life in his village, a spirited girl who has shunned child marriage, a slightly bitter yet adventurous Kashmiri boy who has escaped a false charge of stone pelting and an old wise though cynical Malayali who is skeptical of rapid change. The very same change, that the three youngsters pursue. And all this, over a cup of tea. While the youngest boasts that the British too came to India over a cup of tea, the oldest believes that tomorrow any way starts like yesterday and the day before- over a cup of tea.

The film is a view of rapid change that India is going through and what it means to those people whose faces we never notice as we go along sipping our cup of tea everyday. Tea like the people of India changes with every language, culture, climate yet serves the same purpose everywhere always. A constant in a flux.

ગીતાંજલિ રાવની એક શોર્ટ ફિલ્મ અગાઉ પણ આપી ચુક્યો છું , “ ગિરગીટ ” . ન જોઈ હોય તો આ રહી લિંક [ Link ]. { લિંકનાં થોડા પૈસા છે ? 😉 }

2} Chai – Directed by Gitanjali Rao

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

A country that is divided in the name of religion, state, language, caste, economy, profession and even god… breathes together, stands together in the name of CRICKET!

A sport that defines the country. Cricket is in our blood and rules our hearts. A synonym to passion — cricket redefines enthusiasm, craze, zeal and excitement. We are a nation that loves cricket, lives cricket, beyond conventions and beyond rules, from breaking boundaries to breathtaking highs, a million cheers and a zillion sighs, such is the madness, such is the passion to play it anywhere, any day, all the time, all the way. Cricket is our way of life!

એક દડો અને અગ્યાર ગાંડા . . . વાહ ગાંડા વાહ . . . અહીંયા તો આખી ફૌજ છે અને લટકામાં મોજેમોજ છે 🙂

3} Hidden Cricket – Directed by Shlok Sharma

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

After their college reunion in Pune, a divorced couple is forced to take a ride together to Mumbai. As they meet an old woman on the highway in desperate need of help, their disparate sense of morality, culture and class creates friction, scraping the wounds of past that they thought was long gone. Some journeys may not take you anywhere, but you do move on.

આ શોર્ટ ફિલ્મનો હીરો અદ્દલ યુવરાજભાઇ ( જાડેજા ) જેવો જ લાગે છે , નહિ ? શું કયો ( કહો ) છો ?

ઘણા તર્ક . . ઘણા વિતર્ક . . . એક તક અને થયા સતર્ક !

4} The Epiphany – Directed by Neeraj Ghaywan

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

The dual lives we lead, that virtual alter ego we all have nurtured and empowered, The Indian “Geek” today is no longer that lad who sat in a corner. He could be that carefully framed pic on Instagram to that deadly opinionated Twitter handle or maybe that pop philosophy spitting Facebook page or that revolutionary blog that was created to change the world or just plain drowned into the Audio-Visual black hole “You-Tube”. Day dreaming now has a new address, the world wide web. Dream on ! May the force be with the Geek !

જે પણ કઈ હોય . . . મજા બહુ આવી 😀

5} Geek Out – Directed by Vasan Bala

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

તો આ હતો એ ક્રમ . . . કે જે પ્રમાણે મને શોર્ટ ફિલ્મ્સ ગમી .

Moi Marjaani / Chai / Hidden Cricket / The Epiphany / Geek Out .

તો હવે જણાવો તમારો ક્રમ . . અનુક્રમ . . કે આગળનો ઉપક્રમ . . . અને કરી નાખો આગળ કમેન્ટરૂપી પરાક્રમ . . . છે ને આ બધું જાણે કઈક ક્રમ 😉

{ હવે એક વસીમ અક્રમ બાકી રહ્યો 😀 }

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –